Lär känna din internationella besökare!

Så här kan du anpassa ditt erbjudande för att attrahera utländska turister. Vi ger dig tipsen!

Efterfrågan på unika upplevelser ökar stadigt i takt med att allt fler utländska besökare väljer Sverige som resmål. Hur kan du förpacka ditt erbjudande på bästa sätt för att möta efterfrågan? Här är några tips!

Checklista för att ta emot internationella besökare

Attraktiva och anpassade upplevelser
• Lyft fram det som är svenskt och allra helst det som är typiskt småländskt, den internationella besökaren vill ofta ta del av vår kultur och lära sig mer.
• Erbjud aktiva upplevelser som att vandra, cykla eller fiska. Gärna i kombination med information så besökaren får lära sig något nytt.
• Besökare har olika budget och efterfrågar olika nivåer av service. Erbjud därför olika paket med möjlighet att köpa till extra service för den som vill.
• Målgrupper och marknader efterfrågar olika saker. Genom att göra små justeringar kan man anpassa upplevelsen för att tilltala nya kundgrupper.

Språket är viktigt
• Det allra bästa är om information finns på det språk besökaren talar. Om det inte är möjligt bör det alltid finnas på engelska.
• Förutom engelska är det bra om personalen talar ytterligare språk för att kunna ge en så god service som möjligt.
• I Tyskland, som är vår största utlandsmarknad, är inte engelskakunskaperna lika bra som i Sverige. Du har därför mycket att vinna på att din information även finns på tyska. Och ännu bättre om någon på plats talar tyska, marknadsför i så fall gärna detta!

Samarbeta!
• Ju fler aktiviteter som finns i området, desto mer attraktivt. Se dig om i ditt närområde vilka andra aktörer du kan samarbeta med.

Tillgänglighet – en viktig parameter
• Reservera kapacitet (allotment) till en researrangör om du vill jobba med större researrangörer.
• Kunden vill veta direkt om det går att göra en bokning. Brukligt är att svara inom 24 timmar. Dröjer det att få besked väljer kunden istället en annan aktör. Att arbeta med researrangörer ger dig större möjlighet att tidigt säkerställa bokningar. Den så kallade releasetiden är cirka 3-4 veckor och ger dig möjlighet att sälja till andra kunder eftersom hemmamarknaden oftare har kortare framförhållning.
• Går det att nå er med kollektivtrafik? I så fall – informera om det! Många turister kommer med flyg eller tåg och har inte bil.
• Fundera på om du kan anpassa din produkt till att fungera året om.

Skapa synlighet
• Lägg lite tid och pengar på att ta bra bilder som får nyttjas fritt. Inga ord i världen säger så mycket som en bild.
• Ta emot journalister, bloggare och researrangörer. Det är en liten insats men som kan skapa stor synlighet.
• Bli bokningsbar i flera olika kanaler, din egen hemsida, online travel agents, traditionella researrangörer och hos tjänster som Booking och Expedia, det är där köparna finns.
• Delta i internationella mässor/ workshops
• Delta i aktiviteter anordnade av din kommunala turismavdelning eller av oss på Smålands Turism.
• Skicka ut nyhetsbrev till dina internationella gäster. Gärna på respektive språk.

Glöm inte försäkringarna
• Se till att ha de försäkringar som krävs när man jobbar med internationella kunder. Det är du som har ansvaret om något händer.

Testa din exportmognad!
Lever din verksamhet upp till de utländska turisterna och researrangörernas förväntningar?
Här kan du göra testet: www.exportmognad.se

Småländska smaker i naturen
Den utländska turisten vill ofta ta del av vår kultur och lära sig mer om vad som är typiskt för platsen. © Anna Hållams