Hitta rätt finansiering

Tillväxt och utveckling är avgörande för konkurrenskraften i ditt företag! Och visst kostar det pengar att skapa tillväxt, men det finns mycket hjälp att få.

Här hittar du som är verksam inom besöksnäringen information stöd och bidrag.

För att undvika att utbetalningstiden förlängs i onödan är det viktigt att er ansökan är korrekt! Vi uppmanar er därför att vara noggranna och ta er tid med ansökan.

Omsättningsstöd och permitteringar:

Förlängt omställningsstöd för mars 2020 till april 2021
Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Ansökan om stöd till korttidsarbete
Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars 2021. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag
Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet kommer inom kort att förlängas och då omfatta tiden augusti 2020 – februari 2021.

Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet
Om den nya pandemilagen tvingar en verksamhet att helt stänga kommer nu nedstängningsstödet att även täcka lönekostnader förutom 100 % av de fasta kostnaderna.

Utvecklingsstöd att söka:

Almi

Checkar från Almi med 50 % egen medfinansiering.
Företagscheck för att utveckla tjänst eller vara:
• Internationaliseringscheck
• Digitaliseringscheck
• Hållbarhetscheck
• Produktutveckling
På Almis webbsida hittar du mer information om utvecklingscheckarna

Jordbruksverket

Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
Stödet ska bidra till att utveckla området till en miljö som är attraktiv att bo i, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande i bygden.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att hitta medel att stötta besöksnäringen med på grund av pandemin. Under 2021 befinner sig EU mellan två budgetperioder, vilket inte underlättar Tillväxtverkets arbete. Men år 2022 börjar den nya budgeten gälla, vilket kommer innebära fler möjligheter att söka utvecklingsstöd.

Region Jönköpings län

Inom ramen för projektet ”Vart i hela världen är världen på väg?” erbjuder regionen små- och medelstora företag att ta del av konsultstöd till ett värde av upp till 50 000 kronor, som möjliggör omställning och leder till stärkt konkurrenskraft. Med detta stöd vill Region Jönköpings län bidra till höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, ökad tillväxt och sysselsättning, samt en hållbar utveckling i Jönköpings län. Insatser beviljas löpande under perioden november 2020 till oktober 2022.
Anmäl ditt intresse via formuläret på Region Jönköpings läns webbsida
Klicka på fliken "Anmälan – Konsultinsatser" längst ner på sidan.

I samverkan med Tillväxtverket och Almi erbjuder regionen checkar som kan sökas av företag som vill utveckla sin verksamhet och ta hjälp av externa resurser för detta. Checkarna erbjuds i mån av kvarvarande medel inom följande områden:
• Internationalisering
• Digitalisering
• Grön omställning
• Produktutveckling

Gäller företag med 2 - 100 anställda, verksamma i Jönköpings län och med en omsättning på 1 miljon kr.
Läs mer här och ta kontakt med Region Jönköpings län före ansökan

Leaderkontor i Jönköpings län

Via ditt lokala leaderkontor får du mer information om aktuella bidrag som finns att söka. I vissa kommuner finns flera kontor. Som företagare har du möjlighet att få upp till 70% i stöd.
Mullsjö kommun och Habo kommun: Leader Östra Skaraborg
Jönköpings kommun och Habo kommun: Leader Vättern Leader
Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun och Gislaveds kommun: Leader Västra Småland
Eksjö kommun och Nässjö kommun: Astrid Lindgrens hembygd
Gislaveds kommun och Värnamo kommun: Lokalt ledd utveckling Halland
Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och Värnamo kommun: Leader Linné

Ibland kan vi behöva lite hjälp på vägen upp. © Robin Visser