Hitta rätt finansiering

Ta hjälp för att utveckla din verksamhet.

Tillväxt och utveckling är inte bara fina ord. Det är avgörande för konkurrenskraften i ditt företag! Och visst kostar det pengar att skapa tillväxt, men det finns mycket hjälp att få.

På finansieringsportalen.se finns tips om var du kan hitta finansieringsstöd och hur olika alternativ funkar. Här finns länkar till kunniga rådgivare, för såväl finansiering som för dig som hamnat i svårigheter. Du kan också ladda ner en smart och tydlig finansieringsguide från Almi och tidningen Driva-eget.

Bakom Finansieringsportalen står Almi, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och Science Park, som alla har stor kunskap och expertis på området.

Till finansieringsportalen.se

Träd på Store mosse
Tillväxt i Småland. © Christoffer Collin