Hitta rätt finansiering

Tillväxt och utveckling är avgörande för konkurrenskraften i ditt företag! Och visst kostar det pengar att skapa tillväxt, men det finns mycket hjälp att få.

Här hittar du som är verksam inom besöksnäringen information stöd och bidrag.

För att undvika att utbetalningstiden förlängs i onödan är det viktigt att er ansökan är korrekt! Vi uppmanar er därför att vara noggranna och ta er tid med ansökan.

Omsättningsstöd och permitteringar:

Förlängt omställningsstöd för mars 2020 till april 2021 Öppnar 25 februari 2021
Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Ansökan om stöd till korttidsarbete Öppnar 29 mars 2021
Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars 2021. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag Planerad till mars 2021
Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet kommer inom kort att förlängas och då omfatta tiden augusti 2020 – februari 2021.

Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet
Om den nya pandemilagen tvingar en verksamhet att helt stänga kommer nu nedstängningsstödet att även täcka lönekostnader förutom 100 % av de fasta kostnaderna.

Utvecklingsstöd att söka:

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att hitta medel att stötta besöksnäringen med på grund av pandemin. Under 2021 befinner sig EU mellan två budgetperioder, vilket inte underlättar Tillväxtverkets arbete. Men år 2022 börjar den nya budgeten gälla, vilket kommer innebära fler möjligheter att söka utvecklingsstöd.

Stötta företags ökade tillväxt i EU-programområdet Småland och öarna
Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften, sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag för att på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling. Tillväxtverket ser gärna att ansökningar syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensutveckling eller att främja internationalisering. Projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Ansökan ska vara inne 8 april 2021.

Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism Planerad till första halvan av mars 2021
Tillväxtverket erbjuder inom kort utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Med naturturismföretag menas företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum. Med ekoturismföretag menas företag som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.
Utlysningen är planerad att omfatta cirka 20 miljoner kronor och man kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för ett projekt. Medfinansiering okänd.

Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin
Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Projekten ska bidra till en grön och digital omställning samt stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos företagen.
Stödet riktar sig främst till dig som driver projekt mot de branscher som drabbats särskilt hårt av varsel, uppsägning, konkurser eller riskerar att hamna där. Exempel på dessa är besöksnäringen, resebranschen, sport-, fritids- och nöjesverksamheter.
Utlysningen riktar sig till regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer (offentliga och privata), klusterorganisationer, branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen.

Region Jönköpings län

Inom ramen för projektet ”Vart i hela världen är världen på väg?” erbjuder regionen små- och medelstora företag att ta del av konsultstöd till ett värde av upp till 50 000 kronor, som möjliggör omställning och leder till stärkt konkurrenskraft. Med detta stöd vill Region Jönköpings län bidra till höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, ökad tillväxt och sysselsättning, samt en hållbar utveckling i Jönköpings län. Insatser beviljas löpande under perioden november 2020 till oktober 2022.
Anmäl ditt intresse via formuläret på Region Jönköpings läns webbsida
Klicka på fliken "Anmälan – Konsultinsatser" längst ner på sidan.

Almi

Checkar från Almi med 50 % egen medfinansiering.
Företagscheck för att utveckla tjänst eller vara:
• Internationaliseringscheck
• Digitaliseringscheck
• Hållbarhetscheck
På Almis webbsida hittar du mer information om utvecklingscheckar

Leaderkontor i Jönköpings län

Via ditt lokala leaderkontor får du mer information om aktuella bidrag som finns att söka. I vissa kommuner finns flera kontor. Som företagare har du möjlighet att få upp till 70% i stöd.
Mullsjö kommun och Habo kommun: Leader Östra Skaraborg
Jönköpings kommun och Habo kommun: Leader Vättern Leader
Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun och Gislaveds kommun: Leader Västra Småland
Eksjö kommun och Nässjö kommun: Astrid Lindgrens hembygd
Gislaveds kommun och Värnamo kommun: Lokalt ledd utveckling Halland
Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och Värnamo kommun: Leader Linné

Ibland kan vi behöva lite hjälp på vägen upp. © Robin Visser