Måltidsturism

Samlad kunskap om autentiska maträtter, måltider och drycker från norra Småland.

Resandet i världen ökar och måltidsturismen lika så. Hur en plats smakar blir en allt viktigare faktor för resenärens upplevelse av destinationen.

Norra Småland uppvisar stor kreativitet och kunskap kring platsens unika smaker. Ihop med andra aktiviteter kan måltidsupplevelsen bli den starkaste reseanledningen till Jönköpings län. För att komma dit behövs fördjupad kunskap och ett fortsatt engagemang från alla kreativa mat- och dryckeshantverkare.

Hela Sverige satsar

Även övriga Sverige satsar stort på att skapa nyfikenhet kring lokala smaker, bland annat genom att utveckla fler köpbara och autentiska måltidsupplevelser. En fördel är om dessa går att genomföra i naturen, gärna tillsammans med andra aktiviteter så som cykling, paddling eller skidåkning.

Ett exempel på hur Visit Sweden satsar är kampanjen The Edible Country, där vårt läns företag blir bokningsbara. Kampanjen syftar till att inspirera internationella besökare till att delta i de måltidsupplevelser och aktiviteter som svenska aktörer erbjuder.

vill du veta mer?