Fokus på mat & dryck

Måltider skapar minnen och engagerar alla sinnen när besökare upplever vår trakt.

Hur en plats smakar och dess utbud av unika lokala produkter blir allt viktigare faktorer för resenärens upplevelse av en destination. Genom att erbjuda lokala produkter och upplevelser runt mat och dryck lockar du besökare till din verksamhet.

Norra Småland uppvisar stor kreativitet och kunskap kring platsers unika smaker och med rätt satsningar kan måltidsupplevelsen framöver komma att bli den starkaste reseanledningen till Jönköpings län. För att komma dit behövs fördjupad kunskap och ett fortsatt engagemang från alla våra kreativa mat- och dryckeshantverkare.

Hela Sverige satsar

I hela landet satsas just nu stort på att skapa nyfikenhet kring lokala smaker. Allra störst är besökarnas intresse för autentiska måltidsupplevelser som går att genomföra i naturen, gärna tillsammans med andra aktiviteter, såsom cykling, paddling eller skidåkning. Här har vår region goda förutsättningar att möta efterfrågan.

Även Visit Sweden satsar, exempelvis genom kampanjen The Edible Countrydär bland annat vårt läns företag blir bokningsbara. Kampanjen syftar till att inspirera internationella besökare att delta i de måltidsupplevelser och aktiviteter som svenska aktörer erbjuder.

Vrigstad Hemost - En av de produkter som kan få EU:s ursprungsmärkning © Emma Ivarsson