Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Swedish Welcome, hållbarhetsarbetet inom HPU.

Företagsgenomlysningen med metoden Swedish Welcome pågår för fullt i satsningen Hållbar Produktutveckling för Export.

Prioriterade företag erbjuds att med Swedish Welcome stärka värdskap och hållbarhet, både social(existensiell), ekologisk och ekonomisk.

Hittills deltar ett 40-tal företag i länet i processen. Smålands Turism har identifierat ytterligare några. Kanske är du bland dem. I så fall blir du kontaktad.

Det finns även fortfarande utrymme för några till! Om du representerar ett besöksnäringsföretag i Jönköpings län som vill satsa på export, är verksam inom natur-, kultur- eller måltidsturism och vill erbjuda produkter på export, gärna under utvidgad säsong och gärna tillsammans med andra till helhetsupplevelser. Tveka inte att söka möjligheten.

En genomlysning med denna affärsutvecklingsmetod innebär ett hemligt besök och ett bokat diskussionsmöte 2018 samt ett återbesök 2019. Företagets/verksamhetens egen kostnad för detta är 1000:- sammanlagt för de två första besöken och 1000:- för återbesöket, samt rådgivarens eventuella utlägg för det hemliga besökets innehåll. En skriftlig rådgivarrapport med detaljerade företagsunika råd ingår.

Tillgång till olika subventionerade insatser inom HPU och även andra aktuella stöd kommer också upp vid diskussionen.

Pilotområdena är i fokus men exportmogna företag som vill utvecklas behövs i hela länet!

vill du veta mer?