Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Swedish Welcome, hållbarhetsarbete för företag inom besöksnäringen.

Småland, med alla sina tre län, har använt Swedish Welcome under flera år, och har störst täckning bland Sveriges landskap med denna kvalitets- och hållbarhetsmetod. Flera av landskapets besöksnäringsföretag var också med under utvecklingsfasen och optimerade arbetssättet under 2009 till 2013. Nu ökar Swedish Welcome. Metoden används inom allt fler regioner i landet, genom auktoriserade rådgivare.

Historiskt innebar Swedish Welcome ett medlemskap. Så är det inte längre. Det finns inte heller något Swedish Welcome AB. Finansiering av rådgivarnas arbete kan ske på olika sätt, ofta genom projektsatsningar. Nyttan av gemenskapen med andra medvetet satsande verksamheter i landet uppnås ändå, genom kontakter i aktiviteter (främst regionalt) och genom sociala medier (nationellt). Ingen tjänar på Swedish Welcome utom verksamheterna. Metoden ägs av en förening med regioner som medlemmar. Bara det är unikt!

Flest företag inom Jönköpings län
Alla tre smålandslänen har verksamheter som fått genomlysningsresultat och Swedish Welcome-rådgivning sedan 2013 (och tidigare, under pilotfasen). Att Jönköpings län har den största täckningen beror bland annat på att genomlysningar pågår för fullt inom satsningen Hållbar Produktutveckling för Export (HPU). Företag med vilja att satsa erbjuds inom HPU att med stöd av Swedish Welcome-rådgivaren stärka leveranserna värdskap och hållbarhet, både social (existentiell), ekologisk och ekonomisk. Mer om metodens omfattning och mätbarhet över tid finns här.

Varför arbeta hållbart?
Det finns inget alternativ till kraftigt förstärkt hållbarhet i stort och smått om de globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen ska uppnås! Alla känner situationens allvar. Alla behöver bidra. Detta är en riktig utmaning – för vi människor vill inte sluta uppleva, inte sluta resa. Vad vi kan göra är att resa smartare, långsammare och över mindre områden. Vi kan klimatkompensera, vilket till exempel kan innebära trädplantering som kommer att ge tillbaka det vi förbrukat av CO2 under en resa. Varje individ och varje verksamhet kan se över sina val och sina rutiner.
Efterfrågan på att besöka oss växer ifrån utländska besökare. Marknaden ökar. Influencers och journalister ger - precis som nöjda besökare - uppmärksamhet åt härliga aktiviteter och boende inom vårt län och hela Småland. Exportmogna företag som vill utvecklas hållbart behövs! Fler skulle kunna leva på besöksnäringen och arbetstillfällen skapas. Samtidigt vill vi bevara - inte förstöra - de resurser och den natur vi har. Då måste hållbarheten och dess principer ständigt finnas med.

Uppföljning
Återbesök hos tidigare genomlysta företag görs också. Mätbarheten både övergripande och per område gör att det är lätt att följa utvecklingen. Varje företag/verksamhet ser tydligt var insatser behövs – och får konkreta råd för hur det kan göras.
Hittills deltar ett 70-tal företag/verksamheter i länet i processen. Smålands Turism identifierar kontinuerligt fler. Kanske är du bland dem. I så fall blir du kontaktad. Är du ett tidigare Swedish Welcome-genomlyst företag i Jönköpings län som vill ha återbesök, kan det vara möjligt. Se kriterier och information om egeninsatsen nedan.

Vill du ha besök?
Om du representerar ett besöksnäringsföretag i Jönköpings län som vill satsa på export, är verksam inom natur-, kultur- eller måltidsturism och vill erbjuda produkter på export, gärna under utvidgad säsong och gärna tillsammans med andra aktörer - kontakta oss!

vill du veta mer?