Pågående projekt

På uppdrag av Tillväxtverket och Region Jönköpings Län arbetar Smålands Turism med projekt för att stötta besöksnäringen i länet.

2020 - 2023

Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland

Sju cyklister cyklandes på en landsväg under våren.
Under projekttiden år 2020-2023 har Smålands Turism beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att arbeta med projektet IDH, "Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland".
2022-10-01 – 2024-01-01

Cykelprojekt - ikoniska cykelleder knyts samman

Smålands Turism har beviljats 3 312 377 kr stöd för ett cykelprojekt med finansiering av landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Tillväxtverket. Projektet innefattar att vi på flera platser i länet planerar att utveckla MTB-leder och stigar för att binda samman befintliga cykeldestinationer.