Vi utvecklar besöksnäringen i Jönköpings län

Framåtlutade, nyfikna och stolta över det vi erbjuder. Vi har ett tydligt uppdrag att främja besöksnäringen i länet, och drivs av ett starkt engagemang för våra frågor.

Våra hjärtan klappar för den drivne näringsidkaren med den starka idén. Vi vet hur mycket arbete som krävs för att lyckas, men också att besöksnäringen i vår region har enorm potential.

Smålands Turism AB har i uppdrag från sin ägare att fungera som regionens expertorganisation inom besöksnäringen. Vi utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.

Att få besökare till vår del av Småland är å ena sidan målet för allt vi gör. Å andra sidan handlar våra yttersta mål om samhällsnytta, inte så mycket för dem som besöker vår region som för dem som bor och verkar här. Det är för företagarna, de internationella researrangörerna och alla andra som jobbar för att främja besöksnäringen som vi verkar. Tillsammans med dem gör vi vårt yttersta för att möjliggöra besöksnäringens framgång i vår region. När våra vänner lyckas har vi lyckats.

Styrelse

 • Smålands Turism har en politiskt tillsatt styrelse som utgörs av sju ledamöter. Fyra ledamöter utses av regionen och tre ledamöter utses av länets kommuner i samverkan. Ordförandeposten utses av regionen och vice ordförande av kommunerna i samverkan.

  Ordinarie
  Ordförande Henrik Sporrong
  Vice ordförande Per Danielsson
  Tina Gardestrand
  Susanne Wahlström
  Berry Lilja
  Johan Hellström
  Ulf Svensson

länkar