Marknader

Intresset för Småland är stort. Vi vet, för vi träffar ständigt arrangörer som vill erbjuda vår region som destination för sina kunder.
länder

Vi marknadsför Småland i världen.

Smålands och Sveriges största potential för tillväxt inom besöksnäring finns hos de internationella besökarna. Det internationella resandet ökar stadigt trots påverkan av det ekonomiska och politiska läget i världen.

Därför har hela Småland gemensamt byggt upp ett varumärke för Småland ”Sweden for real”. Under detta varumärke marknadsför vi hela Småland internationellt genom vår gemensamma webb Visit Småland och våra sociala kanaler, Facebook och Instagram. Vi har också ett mångårigt samarbete med Visit Sweden där vi arbetar för att få fler internationella besökare till Sverige och främst till Småland. Detta sker genom en mängd kanaler, främst digitala, men även genom återförsäljarled för att säkra att våra produkter finns köpbara internationellt samt genom pressbearbetning.