Tyskland

Tyskland, tillsammans med övriga tysktalande marknader, är vår viktigaste utlandsmarknad. Tillsammans med partners bearbetar vi researrangörsledet.

Tyskland, tillsammans med övriga tysktalande marknader, är vår viktigaste utlandsmarknad. Researrangörsledet bearbetas tillsammans med Visit Sweden, och med andra partners satsar vi också på PR.

Marknaden bearbetas också med RESA, ett upparbetat koncept på den tyska marknaden som också kallas B2B. Syftet med projektet som startades 2005, var att öka det svenska produktutbudet hos tyska researrangörer, men även på marknaderna Schweiz och Österrike. Projektet drivs i regi av VisitSweden i Tyskland. Kontakter till arrangörer i respektive land förmedlas och på workshops finns tillfälle för oss att sälja in de produkter som efterfrågas.

Vi arbetar med öka researrangörernas kunskap om vår destination och produktutvecklar aktiviteter och upplevelser efter de tyska researrangörernas och resenärernas efterfrågan. Antalet deltagande researrangörer i Tyskland är ett 100-tal och medverkande företag från Jönköpings län ca 25.

Exempel på en visningsresa för arrangörer

Under våren 2015 arrangerade Smålands Turism tillsammans med Region Värmland en studieresa för tyska resebyråanställda i samarbete med nya flyglinjen BMI Regional som trafikerar Frankfurt-Jönköping-Karlstad. Syftet med resan var att introducera den nya flyglinjen och visa på möjligheter att sälja resor till våra områden. En grupp på nio deltagare reste under några dagar runt i Småland och Värmland och besökte bland annat Tändsticksmuseet i Jönköping, Gränna, Eksjö trästad och Ädelfors guldvaskning.

Visningsresorna arrangeras för resesäljare men den kanske allra viktigaste målgruppen vi vill nå är produktinköparna hos researrangörerna.

PR-byrå i Tyskland

Sedan flera år anlitar vi en PR-byrå i Tyskland, Bock-Schröder Media och i samarbete med PR-byrån skickar vi ut nyhetsbrev, arrangerar journalistresor och administrerar sociala media konton. Vårt tyska Facebook-konto har över 17 000 ”gillare”.

PR-värdet av alla aktiviteter sammanställs varje år och vi kan konstatera att denna kanal verkligen ger utdelning i förhållande till insatserna. Annonsvärdet för PR-insatserna i Tyskland 2014 uppgick till 71,3 milj kr.

Barn cyklar i Småland