Pressbearbetning - en viktig del i marknadsföringen av Småland

Genom att få press, bloggare och influencers att skildra sitt Smålandsbesök når vi ut till en stor publik och inspirerar fler att besöka oss.

Den bästa marknadsföringen är när andra berättar om oss. Det uppfattas som mer trovärdigt och är dessutom kostnadseffektivt. Genom att få till exempel press, bloggare och influencers att skildra sitt Smålandsbesök når vi ut till en stor publik och inspirerar fler att besöka oss.

Varje år anordnas pressbesök för både svenska och utländska journalister, tv-team, fotografer, bloggare och influencers. De flesta kommer på individuella pressbesök med skräddarsydda program, men det arrangeras även ett visst antal gruppressresor varje år.

Når en bred publik
Under 2018 hade vi 58 journalister från olika länder på besök i länet. De flesta kom från Storbritannien (16 st) följt av Norge (11 st) och Tyskland (8 st), dessutom hade vi besök från Nederländerna, Danmark och USA. Genom artiklarna når vi ut till en bred publik på en marknad som annars kan vara svår att nå.

Stort PR-värde
Lägger man samman det totala PR-värdet för de publicerade artiklarna handlar det om tiotals miljoner. Artiklar skrivna av andra uppfattas också som mer trovärdiga än traditionell marknadsföring.

Pressmeddelande
Tillsammans med våra grannlän i Småland skickar vi ut ett antal pressmeddelanden till internationella medier på valda marknader. Under 2019 fokuserade vi bland annat på sommarnyheter, barnens paradis, mat och julmarknader.
Kontakta oss gärna om ni har någon spännande nyhet ni vill berätta om!

Kulturgatan Bodafors © Kulturgatan Bodafors

vill du veta mer?