Pågående projekt

På uppdrag av Tillväxtverket och Region Jönköpings Län arbetar Smålands Turism med projekt för att stötta besöksnäringen i länet.

Våren 2023 - hösten 2025

Småland och Ölands besöksnäring på den digitala kartan

Två kvinnor med ryggen vänd mot kameran, håller upp en mobiltelefon som visar en karta med markeringar på olika destinationer.
I en tid där digital närvaro är nyckeln till framgång inom turistsektorn, har Småland och Ölands regionala turistorganisationer* tagit initiativ till ett projekt. Projektets mål är att förbättra den digitala närvaron för företag inom besöksnäringen i Småland och på Öland.
Hösten 2022 - Vinter 2024

Cykelprojekt - ikoniska cykelleder knyts samman

Smålands Turism har beviljats 3 312 377 kr stöd för ett cykelprojekt med finansiering av landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Tillväxtverket. Projektet innefattar att vi på flera platser i länet planerar att utveckla MTB-leder och stigar för att binda samman befintliga cykeldestinationer.