Cykelprojekt - ikoniska cykelleder knyts samman

Smålands Turism har beviljats 3 312 377 kr stöd för ett cykelprojekt med finansiering av landsbygdsprogrammet 2014–2020 genom Tillväxtverket. Projektet innefattar att vi på flera platser i länet planerar att utveckla MTB-leder och stigar för att binda samman befintliga cykeldestinationer.

Jönköpings län siktar på att bli norra Europas främsta hållbara cykeldestination. För att få en tydligare bild av länets utgångsläge som cykeldestination tog vi hjälp av schweiziska Bikeplan. Under hösten 2021 besökte dem oss och identifierade följande styrkor; naturen, cykelvänligt boende har utvecklats, servicen har byggts ut, kartor och ett starkt engagerat lokalt cykelsamhälle finns. Svagheter; tillgänglighet, behov av fler cykelboenden, mer information och tydligare skyltar, olika tjänsteutbud är inte sammankopplade vilket ger låga synergieffekter.

Med hjälp av dessa insikter planerar vi i det nya projektet att utveckla mountainbikeleder och stigar och binda samman flera befintliga cykelområden med varandra. Detta för att skapa fyra större noder och utnyttja synergieffekter, samt ge underlag för bättre service och fler cykelboenden. Sammanlagt blir det drygt 20 mil nya MTB-leder plus en ny bikepark. Ett viktigt steg i vår destinationsutveckling. Projektet kommer fortgå fram till år 2024.

Värnamo kommun
MTB-leden från Kronobergs län planeras att länkas in till centrala Värnamo förbi konst- och designcentret Vandalorum, Store Mosse Nationalpark tillbaka till Borgen Outdoor. 6 mil MTB-led.

Isaberg/Hestra EF med Gislaved och Gnosjö kommun
Här planeras sju nya spårcentraler, 13,7 mil MTB-leder som binder ihop Gislaved, Gnosjö och Tranemos cykelleder.

Jönköpings kommun
I kommunen planerar vi att binda samman IKHP på Huskvarnaberget med Gränna MTB och de MTB-anläggningarna som finns längs vägen. Det resulterar i ca 6 mil MTB-led och en ny Bikepark vid Strutsabacken i Huskvarna som delvis blir handikappanpassad.

Mullsjö/Habo
Här är planen att binda ihop Västgötaledens cykelväg med en MTB rundsväng. 12,7 km.

Projektet finansieras delvis från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.