Fokus på cykelturism

Oavsett om det gäller huvudaktiviteten eller endast en del, så väljer allt fler turister att cykla under sin semester.

Cykling är en kraftigt växande reseanledning för såväl nationella som internationella turister. I samband med sin cykelsemester vill man gärna uppleva den svenska landsbygden, naturen, svenska traditioner och god mat och dryck.

På Smålands Turism har vi under de senaste åren lagt allt mer fokus på området cykelturism. I och med satsningen Hållbar produktutveckling (HPU) mellan åren 2016-2019 har vi arbetat fram en bra grund för vidare arbete. I projektet Hållbar cykelturism under år 2020 fortsätter vi arbetet med att utveckla Jönköpings län och Småland till en cykeldestination.

Arbeta med cykelturism
Om du är intresserad av att börja arbeta, eller att utveckla ditt arbete, inom cykelturism har du hamnat helt rätt. På de här sidorna har vi samlat kunskap för att du ska få en tydlig bild av vad cykelturister attraheras av, hur du kan anpassa din verksamhet för cyklistens behov och hur man når ut med sina produkter till målgruppen.

Med relativt små justeringar kan du anpassa din boendeanläggning, kafé eller besöksmål till att bli mer cykelvänligt. Genom att anpassa verksamheten för cykelturister når du helt ny målgrupp. En målgrupp som gärna bor bekvämt, uppskattar mat och dryck och som gärna stannar några extra dagar. Här finns även stora möjligheter till att förlänga säsongen och skapa attraktiva besöksanledningar även under höst, vinter och vår.

Småland som cykeldestination
Smålands vackra natur, de ödsliga lands- och grusvägarna, det kuperade landskapet och de många sjöarna är sådant som tilltalar cykelturister. I Jönköpings län har vi dessutom ett lokalt engagemang i form av cykelklubbar, föreningar, företag och inte minst cykelprofiler som fungerar som cykelambassadörer för vår region. Här finns även ett flertal boendeanläggningar som är intresserade av att utveckla verksamheten för att kunna ta emot fler cyklister. Vi tror därför att det finns goda förutsättningar för Småland att bli en cykeldestination som attraherar såväl nationella som internationella cyklister.

Läs mer om:
Satsningen Hållbar Produktutveckling
Projektet Hållbar Cykelturism

cyklister på ikhp i Huskvarna
Cykelturister vill gärna uppleva vacker natur. © The Common Wanderer